Panellists

Ochrana dat v éře sledování a odposlechů

Jan Philipp Albrecht

Jan P. Albrecht je členem Evropského parlamentu za německou stranu Zelených. Jako právník a jeden z nejvýraznějších politiků mladé generace na evropské úrovni se zaměřuje na ochranu soukromí a posilování občanských práv v éře internetu a digitálních technologií. V letech 2006-2008 působil jako mluvčí německých Mladých zelených, v roce 2009 byl zvolen do Evropského parlamentu jako nejmladší německý zástupce. Je autorem návrhu obecného nařízení o ochraně údajů, který byl v říjnu loňského roku výraznou většinou přijat Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu. Jeho cílem je, aby parlament hlasoval o přijetí tohoto návrhu ještě před letošními evropskými volbami (24. května).

Ján Simkanič

Je výkonným ředitelem internetového vydavatelství Internet Info (např. vydává servery Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz), v níž působí již od roku 2001. Dříve měl na starosti obsahový rozvoj zpravodajských serverů a marketingovou strategii firmy. Vystudoval ekonomii a překladatelství na FF UK Praha. Příležitostně se věnuje moderování a publicistice (mimo jiné autor knihy České nesvědomí a eseje Mediální revoluce). V současné době je předsedou Výkonné rady SPIR.

Michal Berg

Internetový podnikatel, spolumajitel firmy eSports.cz, aktivista a expert Strany zelených pro témata informační společnosti. Zabývá se problematikou otevřených dat, e-demokracie, online aktivismu nebo otevřenosti veřejné správy. Osobní web: MichalBerg.cz, odborný blog: Datablog.cz, twitter: @michalberg

Oldřich Kužílek

Oldřich Kužílek je poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, divadelní režisér, rozhlasový moderátor, dříve politik, poslanec, autor zákona o svobodném přístupu k informacím. Od roku 2000 realizuje projekt Otevřete.cz organizace Otevřená společnost o. p. s. Věnuje se též ochraně soukromí (poradenství, komentáře). Byl členem Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí, poradcem ministrů, náměstků ministrů, úřadů. Od roku 2007 je členem Rady vlády pro lidská práva. Od r. 2011 je členem poradního sboru Úřadu vlády pro boj s korupcí.

Šárka Soudková

Vystudovala magisterský a doktorský program sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na University of New Orleans v USA se zaobírala převážně kriminologií. Ještě při studiích působila v Sociologickém ústavu Akademie věd a od roku 2008 pracovala na oddělení organizované kriminality Národní ústředny Interpolu Praha, kde se specializovala na zločiny páchané prostřednictvím internetu. Od roku 2013 působí v Národním centru bezpečnějšího internetu, kde se věnuje negativním sociálním jevům v online prostředí především z hlediska prevence.

Václav Novák

Václav Novák je expertem občanského sdružení Iuridicum Remedium na informační technologie a porotce v letošní ceně Big Brother Awards (Ceny velkého bratra) v ČR. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a hru na tubu na Pražské konzervatoři. V civilním životě je vývojářem a architektem platformy pro analytiku v sociálních médiích yeseter.com a členem tubového kvarteta Síla.

Zelený průmysl: základ konkurenceschopné Evropy?

Monika Ladmanová

V České republice vede programy korporátní odpovědnosti a strategické PR pro technologický gigant IBM. Zároveň předsedá správní radě Nadace Open Society Fund, založené v roce 1992 filantropem Georgem Sorosem s cílem podporovat rozvoj demokracie, kde dříve působila jako manažerka pro strategický rozvoj programů a ředitelka dceřiné společnosti Otevřená společnost. Dlouhodobě se zabývá tématem ochrany lidských práv s důrazem na rovné příležitosti pro ženy a muže, v roce 2012 ukončila pětileté funkční období ve statutárním orgánu globálně působící Asociace pro ženská práva a rozvojovou spolupráci. Po absolutoriu práv na UK vystudovala práva na Columbia University se zaměřením na obhajobu práva veřejného zájmu.

Ondřej Kopečný

Ondřej Kopečný studoval politologii v Praze na FF UK a v Grenoblu na Science Po a veřejnou a sociální politiku na FSV UK, kde nyní působí jako externí doktorand. Pracuje v analytickém centru Glopolis a je předsedou správní rady Českého fóra pro rozvojovou spolupráci – FoRS. Zaměřuje se na témata související s ekonomickou globalizací, kvalitou života a alternativními indikátory růstu.

Ondřej Šrámek

Vystudoval politologii na ekonomické škole, zajímá se o interakce mezi politikou a byznysem. Věří, že politika a byznys spolu musí otevřeně komunikovat a že kvůli absenci jejich transparentního propojení je česká transformace bolestnější cialis 20mg než by musela být. V současnosti pracuje jako lobbista za energetické úspory u světového výrobce izolací Knauf Insulation.

Radek Špicar

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku a ředitel Aspen Institute Prague. Bývalý náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později člen managementu ŠkodaAuto. Přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK a Diplomatické akademii MZV. Je předsedou správní rady Vysoké školy umělecko-průmyslové a členem Corporate Council nadace Forum 2000. Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge.

Reinhard Bütikofer

Reinhard Bütikofer je v současnosti spolupředsedou Evropské strany zelených a členem Evropského parlamentu za německé Zelené. Zde se věnuje tématům souvisejícími s průmyslem, surovinovými zdroji, ekonomikou a zahraniční politikou EU. V zelené politice se přitom pohybuje již od počátku osmdesátých let. Dlouho byl aktivní na místní úrovni v Bádensku-Württenbersku, od roku 2002 byl spolupředsedou německých Zelených. V roce 2008 se rozhodl o předsednictví dále neucházet a věnovat se evropským záležitostem.

Zdeněk Kudrna

Zdeněk Kudrna se zabývá výzkumem evropské integrace a regulace finančních trhů na Vídeňské univerzitě. Působil jako konzultant Světové banky, Rozvojového programu Organizace spojených národů a poradce ministra financí ČR. Je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro hodnocení dopadů regulace. V médiích komentuje vývoj Evropské unie.

Kvalita potravin a práva spotřebitelů

Arnaud Apoteker

Vystudoval environmentální chemii v Univerzitě Paříž 12, poté působil jako postdoc na Arizonské univerzitě v Tucsonu. Od roku 2011 je poradcem pro oblast GMO skupiny Zelených/ESA v Evropském parlamentu, kde se zabývá vývojem a regulací geneticky modifikovaných plodin a evropské úrovni. Předtím působil v kampani ekologické organizace Greenpeace, konkrétně GMO se zde zabýval od roku 1996. Za Greenpeace se zúčastnil se mezinárodních vyjednávání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti.

Eva Lichtenberger

Eva Lichtenberger je členkou Evropského parlamentu za rakouské Zelené, kde se věnuje především otázkám dopravy, turismu a občanských práv. Vystudovala psychologii, politologii a dějiny umění na univerzitě v Innsbrucku. Na konci osmdesátých let se aktivně zapojila do řešení ekologických problémů v tyrolském městě Hall. V roce 1994 se stala první rakouskou zelenou političkou, která zasedla ve funkci ministryně zemské vlády, a to s portfoliem životního prostředí. V roce 1999 byla zvolena poslankyní rakouského parlamentu a o pět let později úspěšně kandidovala do Evropského parlamentu.

Josef Sklenář

Před třiadvaceti lety založil Josef Sklenář na statku blízko Jihlavy farmu Sasov, která již roku 1999 obdržela ekologickou certifikaci. V tomto alternativním režimu se zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí s největším chovem prasat v ČR. Od roku 2010 provozuje na farmě jatka, která v loňském roce rozšířil o masnou výrobnu financovanou vlastními zákazníky. Pohoda chovaných zvířat a soulad s přírodou jsou Josefu Sklenářovi nade vše, což se přirozeně odráží i v kvalitě výsledných produktů. V roce 2011 otevřel na své farmě první bioplynovou stanici v ekologickém hospodářství u nás.

Margit Slimáková

Odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii v USA. Pravidelně publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Autorka výživových doporučení Zdravý talíř a stránek Margit.cz nabízejících blog zabývající se tématy zdravotní prevence a kvality potravin.

Otakar Jiránek

Zakladatel a ředitel firmy Country Life. Stál u počátků biopotravin u nás, byl členem první certifikační komise pro biopotraviny, v roce 1991 dovezl první bioprodukty na tuzemský trh. Country Life se v současné době zaměřuje především na distribuci a prodej biopotravin a produktů zdravé výživy. Velkoobchod má v sortimentu přes 2 000 položek potravin, ekologické drogerie a přírodní kosmetiky, které distribuuje do specializovaných prodejen po celé ČR. Kromě toho firma provozuje sedm vlastních prodejen a tři restaurace. Mezi výrobní aktivity Country Life patří provozování ekologické farmy a výroba vlastního biopečiva.

Vojtěch Kotecký

Vojtěch Kotecký pracuje coby programový ředitel Hnutí DUHA, české ekologické organizace. Ačkoli vystudoval systematickou biologii a ekologii na přírodovědecké fakultě, většinu svého času tráví jednáním s politiky a úředníky, psaním analýz nebo novinových článků. Momentálně usiluje hlavně o to, aby stát podporoval chytré zelené inovace, v krajině bylo i místo pro přírodu a zdravé prostředí k životu bylo dostupné pro každého.

Energetická (r)evoluce: německá inspirace pro ČR?

Klára Sutlovičová

Vystudovala obor sociální a kulturní ekologie na FHS UK. Od roku 2003 pracovala v neziskové organizaci Centrum pro dopravu a energetiku, kde se zabývala implementací systému obchodování s emisními povolenkami v EU a politikou ochrany klimatu na české, evropské i mezinárodní úrovni. Od roku 2013 pracuje pro českou pobočku Greenpeace, v níž má na starost kampaň na ochranu Arktidy. V roce 2013 se zúčastnila práce trilaterální skupiny k „Energiewende“, kterou zaštítila Nadace Heinricha Boella. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací o ochraně klimatu a energetice.

Martin Sedlák

Absolvent Vysokého učení technického v Brně (2008), obor Energetické inženýrství se zaměřením na tepelnou a jadernou energetiku. Školu ukončil diplomovým projektem na téma ekonomiky projektů obnovitelných zdrojů – kogenerační zdroj na biomasu. Od roku 2012 působí v Alianci pro energetickou soběstačnost, které se zabývá možnostmi obnovitelných zdrojů v Česku a příležitostmi pro využití šetrné energetiky ve světě. Předtím pracoval v Hnutí DUHA, kde se jako analytik zabýval ekonomickými aspekty jaderné energetiky a koordinoval projekt energetické koncepce ekologických organizací Chytrá energie.

Milan Šimoník

Milan Šimoník je projektant v energetice, od roku 1990 se podílel na stavbě elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí (ve firmách ABB, ALSTOM, ČEZ, PSG). Detailně sleduje německou Energiewende a její vliv na celou Evropu. Jako vedoucí energetické sekce Strany zelených usiluje o férovou debatu o dalším směřování české energetiky.

Rebecca Harms

Rebecca Harms je v současnosti spolupředsedkyní politické skupiny Zelených/ESA v Evropském parlamentu. Narodila se v roce 1956 v Německu, kde také začínala jako zahradní architektka, později stála za vznikem řady filmových dokumentů. Od sedmdesátých let působila v protijaderném hnutí. Je expertkou na evropskou energetickou a klimatickou politiku a je významnou obhájkyní evropské energetické transformace a postupného ústupu od jádra a fosilních zdrojů. Evropskou unii považuje za nejúspěšnější politický experiment v historii lidstva.

Vratislav Ludvík

Od roku 1973 se zabývá se energetikou, zvláště plynárenstvím. Pracoval ve firmách Transgas a Generální ředitelství Českých plynárenských podniků. V letech 1992 a 1993 byl náměstkem ministra odpovědným za energetiku. Zastupoval ČR v několika mezinárodních organizacích (Spojené národy, Hexagonála). Po odchodu ze státní služby působí jako nezávislý konzultant pro energetickou politiku a plynárenství. Publikuje v internetovém časopise Česká pozice.