Václav Novák

Václav Novák je expertem občanského sdružení Iuridicum Remedium na informační technologie a porotce v letošní ceně Big Brother Awards (Ceny velkého bratra) v ČR. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a hru na tubu na Pražské konzervatoři. V civilním životě je vývojářem a architektem platformy pro analytiku v sociálních médiích yeseter.com a členem tubového kvarteta Síla.