Organizátoři

Zelení/ESA

Skupina Zelených/ESA je politickou skupinou v Evropském parlamentu složenou ze poslankyň a poslanců zelených stran a stran zastupujících národy bez národního státu. Skupina byla založena v roce 1999, kdy se dvě evropské progresivní politické rodiny domluvily na spojení sil v Evropském parlamentu. Zelení/ESA jsou v současnosti čtvrtou největší politickou skupinou v EP s 58 zástupci z 15 zemí. V souladu se svou politikou genderové vyváženosti má skupina 28 poslankyň a 30 poslanců a také spolupředsedu a spolupředsedkyni.

Zelená evropská nadace

Zelená evropská nadace (GEF) je politická nadace na evropské úrovni. Ačkoli je nezávislá, má vazby na další evropské zelené subjekty, jako je Evropská strana zelených či skupina Zelených v Evropském parlamentu. GEF vychází z mnoha úspěšných vnitrostátních zelených politických nadací a pracuje na podpoře účasti evropských občanů v evropském politickém diskursu a v důsledku tak tvoří silnější a více participativní evropskou demokracii. Základním zdrojem financování GEF je Evropský parlament.

Heinrich Böll Stiftung Praha

Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického proudu, který vznikl v celosvětovém měřítku jako reakce na tradiční politiku socialismu, liberalismu a konzervatismu a dalece překračuje hranice Spolkové republiky. Našimi sdílenými hodnotami jsou ekologie a udržitelnost, demokracie, lidská práva, sebeurčení a spravedlnost. Obzvláště nám leží na srdci gendrová demokracie, tedy společenská emancipace a rovné postavení žen a mužů. Angažujeme se rovněž v oblasti rovného postavení kulturních a etnických menšin a sociální i politické participace imigrantů a imigrantek. Zasazujeme se o nenásilí a aktivní mírovou politiku.