Ondřej Kopečný

Ondřej Kopečný studoval politologii v Praze na FF UK a v Grenoblu na Science Po a veřejnou a sociální politiku na FSV UK, kde nyní působí jako externí doktorand. Pracuje v analytickém centru Glopolis a je předsedou správní rady Českého fóra pro rozvojovou spolupráci – FoRS. Zaměřuje se na témata související s ekonomickou globalizací, kvalitou života a alternativními indikátory růstu.