Monika Ladmanová

V České republice vede programy korporátní odpovědnosti a strategické PR pro technologický gigant IBM. Zároveň předsedá správní radě Nadace Open Society Fund, založené v roce 1992 filantropem Georgem Sorosem s cílem podporovat rozvoj demokracie, kde dříve působila jako manažerka pro strategický rozvoj programů a ředitelka dceřiné společnosti Otevřená společnost. Dlouhodobě se zabývá tématem ochrany lidských práv s důrazem na rovné příležitosti pro ženy a muže, v roce 2012 ukončila pětileté funkční období ve statutárním orgánu globálně působící Asociace pro ženská práva a rozvojovou spolupráci. Po absolutoriu práv na UK vystudovala práva na Columbia University se zaměřením na obhajobu práva veřejného zájmu.