Martin Sedlák

Absolvent Vysokého učení technického v Brně (2008), obor Energetické inženýrství se zaměřením na tepelnou a jadernou energetiku. Školu ukončil diplomovým projektem na téma ekonomiky projektů obnovitelných zdrojů – kogenerační zdroj na biomasu. Od roku 2012 působí v Alianci pro energetickou soběstačnost, které se zabývá možnostmi obnovitelných zdrojů v Česku a příležitostmi pro využití šetrné energetiky ve světě. Předtím pracoval v Hnutí DUHA, kde se jako analytik zabýval ekonomickými aspekty jaderné energetiky a koordinoval projekt energetické koncepce ekologických organizací Chytrá energie.