Klára Sutlovičová

Vystudovala obor sociální a kulturní ekologie na FHS UK. Od roku 2003 pracovala v neziskové organizaci Centrum pro dopravu a energetiku, kde se zabývala implementací systému obchodování s emisními povolenkami v EU a politikou ochrany klimatu na české, evropské i mezinárodní úrovni. Od roku 2013 pracuje pro českou pobočku Greenpeace, v níž má na starost kampaň na ochranu Arktidy. V roce 2013 se zúčastnila práce trilaterální skupiny k „Energiewende“, kterou zaštítila Nadace Heinricha Boella. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací o ochraně klimatu a energetice.