Green New Deal

Green New Deal je komplexní odpovědí zelených na stávající ekonomickou, sociální a environmentální krizi. Jeho cílem je zajistit prosperitu a kvalitní život pro všechny napříč kontinenty a generacemi prostřednictvím odbourávání nerovností uvnitř společnosti i mezi nimi a sladění našich životních stylů s možnostmi naší planety.

Skládá se ze vzájemně provázaných reforem na všech úrovních, zahrnujících investice do: infrastruktury a průmyslu (čímž se posouváme směrem k ekologické průmyslové revoluci založené na energetické efektivitě, obnovitelných zdrojích, chytré mobilitě apod.), přírodních zdrojů (podpoře udržitelného zemědělství, ekosystémových služeb apod.), důstojného zaměstnání a důstojného života, sociálního začleňování k vytvoření silných komunit, inovací a výzkumu, školství a výcviku.

Tyto investice musí doprovodit zásadní makroekonomické změny (redefinice stávajících kritérií ekonomického pokroku, změna regulace finančního sektoru apod.) a vývoj spravedlivých fiskálních politik na všech relevantních vládních úrovních. Jen tak lze umožnit, podpořit a urychlit tuto ekologickou a společenskou transformaci.

Více informací naleznete na Greennewdeal.eu.